Find vej

Sundhedsbanken ligger centralt i Ejby på Fyn, tæt ved tog- og busforbindelser.

Vi råder over 2 bygninger, Banebroen 2 (hvor du parkerer) og Algade 9, som ligger lige rundt om hjørnet.

Bygningerne ligger gavl mod gavl og forbindes med en mellemgang, som du kun har adgang til sammen med personalet.
Første gang du kommer til behandling, skal du gå ind via indgang på Algade 9, hvor du finder reception, venteværelse og behandlingslokaler.
Skal du til træning, bruger du indgang på Banebroen 2, hvor vi har vores træningsafdeling og holdsale.
Er du dårligt gående, kan du aftale med personalet, at du møder til behandling i Sundhedsbanken, Banebroen 2, hvor der er parkering lige ved døren.

Indgang: Banebroen 2


Her finder du:
Stor parkeringsplads med 3 handicap P-pladser
Træningsafdeling og holdsale
Omklædningsfaciliteter
Fysioterapibehandling kun iflg. aftale.

Indgang: Algade 9 

Her finder du:
Reception
Fysioterapibehandling ved Ejby Fysioterapi
Fodklinikken Ejby v. Henriette Broby Jensen

2 parkeringsbåse ved indgang B, ellers parkering ved indgang A, Banebroen 2.